Llucià Homs | Category Art advisor
Category Art advisor

Llucià Homs is an art advisor with a trajectory of more than 20 years in the art world. Based in London and Barcelona, he specialises in international contemporary art. During his career he has combined the gallerist profession in Barcelona [GALERIA LLUCIÀ HOMS] presenting more than one hundred exhibitions and participating in international fairs, with a secondary market space where he sells works of well-known artists and advises private and institutional collectors.
·

Llucià Homs és art advisor amb més de vint anys de trajectòria en el món de l’art. Establert a Londres i Barcelona, s’ha especialitzat en art contemporani internacional. Durant la seva carrera ha compaginat la tasca de galerista a Barcelona [GALERIA LLUCIÀ HOMS] on ha presentat més d’un centenar de projectes d’artistes emergents i ha participat en fires internacionals, amb un espai de mercat secundari on ven obra d’artistes reconeguts i aconsella col·leccionistes tant privats com institucionals.

·
Llucià Homs es art advisor con más de 20 años de trayectoria en el mundo del arte. Establecido en Londres y Barcelona, se ha especializado en arte contemporáneo internacional. Durante su carrera ha compaginado la labor de galerista en Barcelona [GALERIA LLUCIÀ HOMS] presentando más de un centenar de proyectos de artistas emergentes y participando en ferias internacionales, con un espacio de mercado secundario donde vende obra de artistas reconocidos y aconseja coleccionistas tanto privados como institucionales.